Chwilio Cartrefi Gofal

HOLL GATREFI GOFAL

 

Porwch trwy’r holl gatrefi gofal sydd yn rhan o canfodlle. Gallwch chwilio am le i fyw ar gyfer eich hunan, aelod o’r teulu, new ar gyfer defnyddiwr gwasanaeth.

CHWILIO GWAGLEOEDD

Chwiliwch a hidlwch gatrefi gofal sydd â gwagleodd ar gael nawr.

CWESTIYNAU

Os oes cwestiwn gennych am y broses o chwilio am gatref gofal, neu am roi cais am le, yna ewch i’n adran cwestiynau.

AM CANFOD LLE

Croeso i canfodlle – gwefan ar gyfer catrefi gofal yng ngorllewin Cymru.

Mae’r wefan ddwyieithog yn adnodd chwiliadwy ar gyfer unrhyw un sydd yn chwilio am le mewn cartref gofal yn y rhanbarth. Petaech yn chwilio am le ar cyfer eich hunan, aelod o’ch teulu, neu defnyddiwr gwasanaeth i fyw, mae canfodlle yn darparu’r wybodaeth “fyw” er mwyn i chi wneud eich penderfyniad. Rhowch gôd post yn y bocs chwilio i gychwyn.

Gwagleoedd Presennol

Defnyddiwch ein cronfa ddata o gartrefi gofal yn y rhanbarth i chwilio am wagleoedd presennol.

Ymuno â CanfodLle

Os nad ydy’ch cartref gofal wedi ei restru, cysylltwch â’r awdurdod lleol ble lleolir eich cartref gofal.

Sir Gaerfyrddin: SCHHContracting@carmarthenshire.gov.uk
Ceredigion: dss.commissioning-socs@ceredigion.gov.uk
Sir Benfro: findaplace@pembrokeshire.gov.uk

 

EIN PARTNERIAID

Logo Cyngor Sir Gar Carmarthenshire County Council
Logo West Wales Care Partnership
Logo Cyngor Sir Penfro - Pembrokeshire County Council Logo
Logo Bwrdd Iechyd Hywel Dda University Health Board
Logo Cyngor Sir Ceredigion County Council Logo