Care Home Category: NursingCare Home Tags: Dementia, EMI, Mental Health, Nursing, and SEASIDE LOCATION

Mae Brooklands yn Cartref Nyrsio yn arbenigo a chefnogi 40 o bobl oedrannus sydd a salwch iechyd meddwl. Mae ein 24 awr gofal yn cael ei ddarparu gan staff profiadol nyrsio a’r staff gofal sydd yn hyrwyddo lles pob unigolyn wrth ddefnyddio person-ganolog a dull teulu. Rydym yn agos i Saundersfoot a Dinbych-y-pysgod. Mae ein Trefnwyr Gweithgareddau yn paratoi yn gyson rhaglen amrywiol a diddorol, cerddorieth a gwibdeithiau i’r lleoliadau prydferth. Mae Mr & Mrs Umanee wedi bod yn berchen Brooklands ers 34 o flynyddoedd a’r ddau wedi cymwyso mewn nyrsio. Eu athroniaeth yw darparu cyfle ar gyfer ansawdd bywyd gorau. Rhannir y safonnau uchaf o ofal ar gyfer pob unigolyn gan ein staff sylwgar. Rydym yn ymdrechu safonau uchaf ym mhob maes. Mae ein 5-seren arlwyaeth gyda ein harbenigwyr yn darparu prydau mowldio meddal blasus i bobl sy’n cael trafferth llyncu. Rydym wedi creu lolfa haul hardd ac ystafell synhwyraidd ar gyfer bobl sydd weithiau yn bryderus neu’r rhai sydd am ymlacio. Mae hyn yn cyd-fynd yn berffaith a’r cyfleusterau eraill yn Brooklands gyda gardd dawel hyfryd a chysgodol. Mae gennym enw da gyda gwahanol gweithwyr Iechyd Proffesiynol ac rydym hefyd yn cynnig adweitheg, aromatherapi, podiatreg, trin gwallt yn ogystal â optegol a gofal deintyddol.
Lluniau
Map
Cyfeiriad
  • No Records Found

    Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

    Google Map Not Loaded

    Sorry, unable to load Google Maps API.