Care Home Category: Residential

Mae St. Teresa's yn gartref preswyl ble mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu a lle mae ganddynt ddewis a rheolaeth dros eu bywydau. Mae St. Teresa's yn eiddo i’r Chwiorydd Trugaredd, y mae eu gwaith arbennig yn cynnwys dysgu, gofalu am bobl sâl / yr henoed, rhoi lloches i'r digartref, ac ymweld â charcharorion ac ati. Sefydlwyd y Chwiorydd yn Iwerddon yn 1831 gan ddynes ifanc o'r enw Catherine McAuley. Mae Cartref Gorffwys St. Teresa's wedi'i leoli yn Abergwaun yn edrych dros yr harbwr a Thraeth Wdig. Mae Llwybr Marine, rhan o lwybr yr arfordir, yn rhedeg yn union o flaen y cartref. Gellir gweld pob un o'r rhain o'r man golygfa ar y ffordd i lawr i'n capel. Rydym ni, yn St. Teresa's, yn parhau i ymroi i ddelfrydau Catherine McAuley drwy ddarparu gwasanaeth i 27 o ddynion/menywod hŷn. Yr ystod oedran rydym yn darparu ar ei chyfer yw 65 oed ac yn hŷn, gan gynnig gofal personol i'r preswylwyr sy'n fwy abl, ond gallwn hefyd gynnig ystod ehangach o ofal i unigolion sydd â dirywiad macwlaidd neu ddallineb llwyr.
Lluniau
Map
Cyfeiriad
  • No Records Found

    Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

    Google Map Not Loaded

    Sorry, unable to load Google Maps API.